Royalty Free (RF) Illustrations of Baby Jesus #1 

 1. nativity Illustration #1219309
  by Pushkin
  eps jpg
 2. nativity Illustration #1218568
  by Pushkin
  eps png jpg
 3. nativity Illustration #1222981
  by Pushkin
  eps png jpg
 4. nativity Illustration #1095537
  by Geo Images
  eps jpg
 5. nativity Illustration #1056506
  by Geo Images
  eps jpg
 6. christmas Illustration #49008
  by Prawny
  eps png jpg
 7. angels Illustration #33710
  by JVPD
  eps svg jpg
 8. nativity Illustration #1215685
  by Geo Images
  eps jpg
 9. nativity Illustration #1201302
  by Geo Images
  eps jpg
 10. christmas Illustration #1123145
  by Gina Jane
  jpg
 11. christmas Illustration #1123146
  by Gina Jane
  jpg
 12. three wise men Illustration #1119724
  by Prawny Vintage
  eps png jpg
 13. nativity Illustration #1079047
  by Geo Images
  eps jpg
 14. william adolphe bouguereau Illustration #1076801
  by JVPD
  jpg
 15. nativity scene Illustration #1075186
  by Geo Images
  eps jpg
 16. Nativity Scene Illustration #228042
  by Lal Perera
  ai eps png jpg
 17. nativity Illustration #99872
  by Prawny
  eps png jpg
 18. nativity Illustration #99613
  by Prawny
  eps png jpg
 19. nativity Illustration #96232
  by Prawny
  ai eps png jpg
 20. nativity Illustration #75733
  by Lal Perera
  ai eps png jpg
 21. nativity scene Illustration #66600
  by Prawny
  ai eps png jpg
 22. baby Illustration #48993
  by Prawny
  eps png jpg
 23. biblical Illustration #1208873
  by Prawny Vintage
  eps jpg
 24. jesus Illustration #1184203
  by Prawny Vintage
  eps png jpg
 25. virgin mary Illustration #1180313
  by Prawny Vintage
  eps png jpg
 26. nativity Illustration #1154743
  by Prawny Vintage
  eps png jpg
 27. nativity Illustration #75755
  by Lal Perera
  ai eps png jpg
 28. christmas Illustration #73685
  by BestVector
  eps png jpg
 29. mother Illustration #66644
  by Prawny
  ai eps png jpg
 30. nativity scene Illustration #66602
  by Prawny
  ai eps png jpg
 31. nativity scene Illustration #66599
  by Prawny
  ai eps png jpg